با توجه به اینکه کندوی عسل یکی از محصولاتی است که زنبوردار حتما در شروع کار و شاید در ادامه به آن نیاز پیدا خواهد کرد، قیمت کندوی عسل برای وی اهمیت زیادی دارد. چون اگر این فرد بتواند کندو را با قیمت مناسب تری خریداری کند، می تواند یک صرفه جویی بسیار مناسب برای او به شمار آید.