در حال حاضر قیمت کندوی فلو هایو چندین برابر سایر کندوهایی است که در حال فروش می باشند. این کندو را می توان آغاز عصری جدید در صنعت زنبورداری دانست. چون طراحی این کندو به نحوی است که باعث خواهد شد تا زنبورداری آسان در کشور رونق بگیرد.