می دانیم که قیمت گرده گل ایرانی در میان سایر انواع مختلف گرده گل بالاترین مبلغ می باشد. اما با توجه به اینکه تشخیص گرده گل اصل ایرانی کاری است که نیازمند به داشتن تجربه و مهارت است، مراکز بسیاری با سو استفاده از این مسئله گرده گل چینی و نامرغوب را به جای گرده گل ایرانی به خریداران می فروشند.