با توجه به اینکه تهیه گرده گل عسل، با استفاده از گرده گل و عسل انجام میگیرد پس کاملا منطقی است که قیمت گرده گل عسل در درجه اول به قیمت گرده گل و سپس به قیمت عسل بستگی داشته باشد. خرید گرده گل عسل برای کسانی مناسب است که می خواهند گرده گل را به مدت طولانی نگهداری کنند و با روش های نگهداری گرده گل آشنا نیستند.