لباس مخصوص زنبورداری که لازمه این شغل حساس می باشد، شامل تمامی جزییات پوششی مورد نیاز جهت نگهداری کندو ها و قرارگیری در معرض زنبور های عسل است. قیمت لباس مخصوص زنبورداری با توجه به عوامل مختلفی از جمله جنس، سایز بندی و میزان کیفیت و ماندگاری تعیین می گردد.