تعجبی ندارد که میزان فروش لوازم زنبورداری در اصفهان نسبت به شهرهای دیگر بالا باشد. چون تعداد زیادی زنبوردار در این استان در حال فعالیت هستند. البته خرید اینترنتی این لوازم، محدودیت های فیزیکی را برای خرید این محصولات از میان برداشته است.