استفاده از لوازم پیوند ملکه و همچنین بهره بردن از روش های جدید تولید ژل رویال باعث شده است تا میزان برداشت ژله رویال در کشور افزایش پیدا کند. با توجه به میزان سودی که ژل رویال دارد، برداشت ژل رویال می تواند برای زنبوردار بسیار پرمنفعت باشد.