محل فروش اسید اگزالیک و سایر محصولات مشابه آن با ارائه خدماتی کم نظیر در پی کسب رضایت حد اکثری مشتریان هستند و با توجه به دقت نظری که بر رفاه حال مشتریان دارند روز به روز بر تعداد خریداران محصولات درجه یک شان اضافه می گردد.