محل فروش سرکه سیب اغلب شاهد تجمع و استقبال عده بسیار زیادی از مردم است که جهت تهیه این محصول با کیفیت، مرغوب و درجه یک به آن جا مراجعه نموده اند تا محصول مورد نظر خویش را با قیمتی بسیار مناسب و ارزان تهیه کنند.