می دانیم که به خواص موم عسل در طب سنتی اشاره های زیادی شده است. اما دلیل اینکه امروزه برخی از افراد گمان می کنند خوردن عسل با موم مضر است این است که ممکن است در تولید موم آج شده یا همان مومی که در کندو قرار میگیرد، از موادی غیر از موم طبیعی استفاده شود که برای بدن مضر است.