ژل رویال، بره موم، عسل و دیگر تولیدات زنبور عسل که توسط زنبورداران استخراج می شود به عنوان مکمل غذایی زنبور عسل شناخته شده و خواص دارویی و درمانی بسیاری دارند.