خواص گرده گل به حدی است که در برخی مواقع خریداران ترجیح می دهند برای درمان بیماری هایی مانند پروستات به جای داروهای شیمیایی از این محصول استفاده کنند. نان گرده گل که نام گرده هایی است که توسط زنبورعسل درون موم قرار داده شده اند نیز برای مصارف درمانی بسیار مناسب است.