وسایل پرورش ملکه از جمله لوازم کاربردی بسیار مهم برای زنبوردارانی است که پرورش این حشره اعجاب انگیز را در نهایت دقت انجام می دهند تا به سودآوری قابل توجه برسند. در حال حاضر لوازم پرورش ملکه هفت گوهر با کیفیت درجه یک و قیمتی استثنایی به فروش می رسد.