استفاده از وسایل پیوند ملکه و ابزار تولید ژل رویال می تواند باعث شود تا برداشت این محصول از هر زنبورداری چند برابر شود. البته فردی که قصد برداشت ژله رویال را دارد باید ابتدا درباره این کار اطلاعات کسب کرده و آموزش های لازم را کسب کند.