نکته مهمی که در پرورش ملکه باید به آن دقت شود، نوع نژاد ملکه در کندو است. در پرورش ملکه کاسپین که یکی از بهترین نژادهای ملکه است، لاین یا همان ملکه اصلی از کانادا به صورت مستقیم وارد کشور می شود.