ملکه، مادر تمامی زنبورهای کندو است و وظیفه تولید مثل را در کندو به عهده دارد. یکی از مهم ترین وظایف زنبورداران پرورش ملکه در کندو می باشد چرا که با این کار می توان ملکه جدید را جایگزین ملکه قدیمی کرد و توان زنبورها در تولید محصول را افزایش داد.