برای ایجاد سهولت در استخراج عسل از کندوها و نیز بالا رفتن سرعت و دقت در این ضمینه پولک گیر برقی عسل تولید شده است که با تبدیل جریان برق به حرارت به راحتی پولک های قاب های عسل را جدا می سازد.