پولک تراشی یکی از مراحل مهم در استخراج عسلی خالص و یک دست محسوب می شود. برای سهولت در این عملیات ابزارهای متفاوتی ساخته شده اند که چنگال پولک تراشی نمونه ای از این ابزار است که سادگی در استفاده را به ارمغان می آورد.