مواد طبیعی همیشه برای بشر از ارزش بالایی برخوردار بوده اند. از همین رو ژل رویال اصل نیز با توجه به خواص بالای آن خواهان و مصرف کنندگان زیادی دارد. در واقع ژل رویال اصل قیمت نسبتا بیشتری از ژل های نامرغوب دارد و همین کیفیت سبب بروز معجزات آن می شود.