ژل رویال اصل که آن را به شاه انگبین نیز می شناسیم، ژلی است که به مصرف ملکه رسیده و باعث بروز صفات و ویژگی های خارق العاده ای در این حشره گردیده است. ژل رویال اصل همچنین باعث درمان بسیاری از بیماری های انسان شده و در زمینه های دارویی و درمانی و نیز بهداشتی کاربرد فراوانی دارد.