در کشور زنبورداران زیادی اقدام به پرورش زنبور عسل و برداشت آن و نیز ژل رویال ایرانی می کنند. ژل رویال ایرانی از کیفیت بالاتری نسبت به ژل های وارداتی برخوردار است و تاثیرات آن در چند بار استفاده کاملا نمایان می شود.