ژل رویال با توجه به کارایی هایی که در زندگی بشر دارد و نیز اثراتی که محققان به آنها پی برده اند، از قیمت بالاتری نسبت به نمونه های بی کیفیت آن عرضه می شود. ژل رویال عسل قیمت های متفاوتی دارد که با توجه به حجم و نوع بسته بندی تفاوت دارند.