ژل رویالی که از آن سخن می گوییم چگونه به وجود می آید و ژل رویال چیست؟ ژل رویال یک ترشح پروتئینی است که توسط غدد هیپوفارنکس زنبورها تولید شده و با توجه به ترکیباتش، خواص متعدد و بسیاری در زمینه های درمانی دارد.