کاردک زنبورداری از ابزاری است که کنار دست زنبورداران همیشه مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار به ظاهر ساده بازرسی و برداشت عسل از کندوها را سرعت می بخشد و به دلیل سبکی و راحتی آن محبوبیت بالایی دارد.