امروزه شناخته شده ترین استفاده ای که در کشورهای مختلف جهان از موم عسل می شود، تولید کرم موم عسل است. موم عسل باعث طراوت و شادابی پوست می شود و کرم هایی که بر پایه موم عسل به تولید میرسند، علاوه بر طبیعی بودن خواص زیبایی بسیار زیادی نیز دارند.