با پیشرفت زنبورداری مدرن در ایران، زنبورداران از تمام لوازم و وسایلی که برای این مدل زنبورداری نیاز است استفاده می برند. یکی از این لوازم، کندوی عسل مدرن است. این کندو جدیدترین کندویی است که با طراحی خاصش تواسته است در زنبورداری مدرن جا باز کند.