از خواص گرده گل در سب سنتی صحبت های بسیاری شده است. این امر نشان می دهد که گرده گل از گذشته های دور مورد استفاده بوده است و مردم از خواص آن آگاهی داشته اند. گرده گل کوهی از جمله محصولاتی است که این روزها روز به روز استفاده از آن در حال افزایش است.