بسیاری از خریداران در بین انواع عسل طبیعی به دنبال خرید بهترین نوع عسل هستند. اما زمانی که صحبت از عسل طبیعی می شود انتخاب برای بهترین نوع این محصول کمی سخت است. انواع عسل هاس طبیعی به دلیل داشتن خواص فراوان بهترین نوع برای مصرف هستند.