عسل برای مدت های بسیار طولانی توسط انسان به مصرف رسیده و خواص آن برای ما ثابت شده است. اما کنجکاوی ها در مورد عسل باعث شده است تا دانشمندان اقدام به بررسی ترکیبات عسل نموده و با آنالیز شیمیایی عسل سعی در دانستن دلیل اینهمه خواص داشته باشند.