خاصیت عسل برای انسان امری کاملا آشکار است که تقریبا هر کسی با آن آشنا است. از جمله شناخته شده ترین خواص عسل برای معده است. مخصوصا زمانی که این محصول به همراه موم به مصرف برسد. خواص عسل برای اعصاب هم در طی دهه های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.