با توجه به اینکه ایران طبیعتی خدادادی برای تولید عسل مرغوب دارد، عسل ایران می تواند به یکی از عسل های بسیار باکبفبت جهان تبدیل شود. پس بهتر است زنبورداران به جای بالا بردن میزان تولید عسل در ایران به دنبال راه های برای بالا بردن کیفیت این محصول باشند.