عسل تنها ماده ای در طبیعت است که تمام ویتامین های مورد نیاز برای بدن را فراهم می کند. مصرف عسل را می توان در هر زمان از روز انجام داد. اما بهترین زمان مصرف عسل صبح ناشتا است. مصرف عسل در صبح اول وقت مخصوصا زمانی توصیه می شود که بخواهید از خواص عسل برای معده استفاده ببرید.