یکی از دلایلی که در هنگم خرید عسل باید به طبیعی بودن آن دقت کنید، پروتئین عسل است. عسل طبیعی حاوی مقدار قابل توجهی پروتئین است که عسل تقلبی فاقد این ماده ارزشمند می باشد که باعث می شود این نوع عسل خواص چندانی برای بدن نداشته باشد.