از دیگر خواص شاه انگبین، خواص ژل رویال برای پلاکت خون است. این ماده می‌تواند سبب افزایش پلاکت خون شده و کم خونی و از عوارض ناشی از آن جلوگیری کند. این ماده یک خونساز و تقویت کننده طبیعی و اعجاب انگیز است.

۱۰۰ خواص ژل رویال برای انسان 2 | ژل رویال برای خون + روده + کبد

در قسمت اول مجموعه مقالات 100 خواص ژل رویال برای انسان به خواص زیادی از ژل رویال پرداختم و چگونگی درمان بیماری ها با ژل رویال را بررسی کردیم که می توانید در مقالات قبلی مطالعه کنید.
اما در این مقاله که قسمت دوم این مقالات می باشد قصد داریم در مورد خواص ژل رویال برای خون، روده، کبد و بیماری های آنها همچون ژل رویال و سرطان خون، سرطان روده، درمان زخم روده و کولیت روده و… بیشتر بپردازیم.