بره موم عسل

قیمت بره موم عسل یکی از فرآورده های دارویی کندوی زنبورعسل، که خواص و فواید آن در طب سنتی برای معده، پوست، سرطان و … بسیار مشهود است بصورت کپسول بره موم، قرص بره موم، پودر بره موم و نوع خام و خالص آن در فروشگاه شرکت رودین بیان گشته است.