موم عسل

موم ماده ایست که زنبور عسل یک مرحله قبل و یک مرحله بعد از تولید عسل نسبت به تولید آن اقدام می کند. قیمت انواع موم براساس نوع قالبی یا ورقه ای آن متفاوت بوده و بدلیل کاربردهای زیادی که در صنایع مختلف دارد یکی از پر خرید و فروش ترین محصولات در این حوزه می باشد.