آموزش زنبورداری نوین در ایران و نحوه پرورش زنبورعسل بصورت حرفه ای و مدرن، بهمراه فروش ادوات، وسایل و لوازم مورد نیاز زنبورداری با برآورد واقعی درآمد، سود و زیان های این حوزه در ساختار شرکت رودین برعهده مدیر اجرایی می باشد.

لذا علاقه مندان می توانند با ما در ارتباط باشند تا بهترین پیشنهاد را براساس ظرفیت های موجودشان به آنها ارائه نماییم.